tisdag 23 april 2013

Labraport celler.

Syfte: Vi skulle lära oss att använda mikroskop för att lättare kunna använda de under andra laborationer.  Vi skulle också veta hur en cell ser ut på riktigt. 

Uppgift: Uppgiften var att undersöka djur och växtceller och se hur de ser ut.  

Material: Mikroskop, täckglas, objektglas, tändsticka, lök, metylenblått, kindhud

Utförande: 1) Vi skrapade bor lite kindceller med hjälp av en tändsticka och sedan la vi de på objektglaset.  2) Vi hälde sedan på lite metylenblått och la på ett täckgla.  3) Vi skar av en bit av en rödlök placerade den på objektglaset och täckte med en droppe vatten och täke med täckglas. 

Resultat: Vi fick se och lära oss hur cellerna såg ut och vi kunde under mikroskopet se vilka celldelar som finns med, t ex cellvägg, cellkärna.

Felkällor/förbättringar: Det var svårt att hitta en egen cell. Mitt mikroskop blev svart ibland vilket vi inte hade någon bra förklaring för varför. Vår lök var möglig vilket gjorde det svårare att hitta en cell. 

Slutsats: Växtcellerna har cellvägg men det har inte djurcellerna. Båda har cellmembran och cellkärna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar