måndag 17 mars 2014

Fanatsy


Fantasy är en genre där en avvikande verklighet, till exempel magi eller andra övernaturliga företeelser, spelar en viktig roll.  I en Fantasy text har man oftast en annan värld som huvudpersonen kommer till (denna världen är väldigt lik en sagovärld), man behöver då en väg som man tar för att komma till den andra världen som heter portal. 
Det är mycket känt att ha ett uppdrag eller en resa som man följer under hela berättelsen. Det brukat också finnas en ond makt som vill förhindra uppdraget som huvudpersonen försöker uppnå, detta använder man för att få bra förhålanden till den dramaturgiska kurvan.  

Man kan ofta blanda ihop fanaty och science fiction, man kan se skillnaden genom att fantasy har ett annat förhållande till realismen. Scince fiction är som namnet tyder en mer vetenskapligt fiction medan fantasy innehåller mer orealistiska saker, tex, magi. 


Några exempel på böcker och filmer som är fantasy: 

Narnia - C.S. Lewis
Sagan om ringen - J.R.R. Tolkien

The mortal instrument - city of bones -   Cassandra Clare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar