fredag 25 oktober 2013

Anorexi och bulimi

• Vad är sjukdommen? 

- Anorexi är att man tänker att man är tjock och börjar svälta sig själv. 
- Bulimi är att man hetsäter stor mängder av mat sedan mår man dåligt efter att man ätit så mycket och upplever sig själv om att inte ha kontroll över sitt ätande. 

•  Vad är symptomen? 
Anorexi: 
- kraftig bantning
- låg kroppsvikt 
- inskjutna kinder, mage och tydliga revben
- förståppning och ont i magen 
- kall och torr hud
- psykiska problem som, depression, ångest, tvångstankar och tvångshandlingar.
Bulimi
okontrollerat ätande av stora mängder mat under kort tid
- att man gör sig av med maten, oftast genom att kräkas eller använda laxermedel
- bantar kraftigt
- motionerar kraftigt
- får frätskador på tänderna
- har mag- och tarmproblem
- har oregelbunden eller utebliven mens
- trötthet
- psykiska problem, depression, ångest och tvångstankar.

Hur kan man förebygga sjukdomen? 
Anorexi: 
Man tränar för att få en NORMAL mat vana igen. Oftast går man också psykisk terapi för att bearbeta sina tankar om sig själv. Dagböckerna används sedan för att diskutera hur ätmönstret kan förändras och för att man ska kunna titta närmare på viktiga tankar, känslor och situationer som påverkar ätandet.Vid behandling av anorexi brukar man inte behöva ta några läkemedel. Ibland kan man få antidepressiv medicin som hjälp om man har svår depression vid sidan om själva anorexin.
Bulimi: 
Man behandlas främs med psykisk hjälp, även att bearbeta andra känslor man har som känns svåra. Ibland ingår också antidepressiva läkemedel i behandlingen. Man får hjälp att förändra sitt ätbeteende och börja äta regelbundna måltider för att bryta den onda cirkeln och motverka suget efter hetsätning. Behandlingens längd och utformning varierar, men för de flesta brukar en gång per vecka i sex till nio månader leda till en tydlig förbättring. Vissa kan behöva gå vidare med längre eller mer djupgående psykoterapi som fokuserar mindre på ätbeteendet och mer på bakomliggande problem som rör det egna känslolivet, självbilden, samt nuvarande och tidigare relationer.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar