torsdag 5 juni 2014

Matte Ekvationer, Avslutning

a) Den ena sidan är 10 m längre än den andra. 
Skriv ett utryck för omkretsen på figuren. 

y+y+10+y+y+10 = 4y + 20m 

b)  (y+10) x o,9 + 9m 
     y x 1,1 = 1,1y 
     0,9y + 0,9y + 1,1y + 1,1y + 9m + 9m = 4y + 18 ’

c)  A: ab  B: 0,99ab 
     ab - 0,99ab = 0,01ab 
     0,01ab / ab = 0,01 = 1% 

    


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar