fredag 10 oktober 2014

Nya effektiva Superplanet.

Vi i ”spänningssökarnas grupp” tycker att flygning borde bli mer miljövänligt. Man borde utnyttja våra förnybara energikällor för att göra flygplanen effektivare och miljövänligare. 

Därför har vi uppfunnit Superplanet. 

Spänningssökarnas grupper fick som uppgift att komma på hur man kan använda olika energikällor på ett mer miljövänligt sätt i vår vardag. 

Flygplanen är ett av de mest miljöfarliga transportmedlen, men också ett av de mest använda. Resandet med flyg ökar kontinuerligt. Därför är vår grundidé att begränsa flygplanens utsläpp. 

Eftersom att vi uppe i luften har minst två av de förnybara energityperna i form av solenergi (på dagen) och vindenergi (som uppstår på grund av skärning genom luften) har vi kunnat uppfinna en förbättrad variant av flygplan. Projektet presenterades för våra kollegor.

Flygplanet, som vi döpte till ”Superplanet”, kommer att ha solceller placerade på ovansidan av både planet och dess vingar. Dessutom monteras två turbiner på bakvingen av flygplanet. Energin kommer att tas upp från solens strålar och vinden som uppstår under tiden man flyger. Belysningen i kabinen kommer mestadels att drivas av solenergin medan luftkonditioneringen kommer att utnyttja vindenergin. Superplanet kommer även att kunna lagra energi genom batteriladdning, så att man kan använda den vid ett senare tillfälle t.ex. på natten.

Vi anser att Superplanet kommer att vara mer miljövänligt och bränsleeffektivt. Vårt underlag bygger på att: 
  • Både sol och vind är förnybara energikällor vilket betyder att vi aldrig kommer kunna ta slut på den, till skillnad från olja och bränsle. Solenergi och vindenergi är lättillgängliga så länge planet rör sig och befinner sig ovanför molnen. 
  • Användningen av förnybar energi leder till lägre förbrukning av bränsle samt minskade utsläpp. Detta bidrar till en mer miljövänlig flygresa. 
  • Minskad bränsleförbrukning leder även till kostnadsbesparingar. 

Tidningen Impuls (Fauvelle, 2014) påpekar att sol och vind är intermittenta energikällor. Det betyder att man inte alltid har tillgång till dem och vet aldrig om man kommer kunna få tillräckligt med energi. 
I vårt projekt är sol och vind säkra energikällor. När Superplanet färdas över molnen (90 % av flygresan) kommer solstrålarna lätt fram till solcellerna som är monterade på planets ovansida. Som nämnts tidigare producerar turbinerna energi så länge planet flyger och skär genom luften. 

Under presentationen framkom en oro för att det blir väldigt kallt i luften när man flyger högt och det finns en stor risk att solcellerna kan täckas med is. Istäckning kan leda till att solcellerna inte kommer att kunna ta in lika mycket energi som planerat.  

Vi anser inte att kylan kommer att bli ett problem. Man kan använda samma speciella medel på solcellerna som man redan använder på planet för att förhindra isbildning. Medlet minskar inte effekten av solcellernas eller turbinernas arbete.

Enligt en undersökning som jag genomfört i skolan visade det sig att över 60 % av deltagarna tar flyg istället för bil eller tåg, när de ska resa längre. Även enligt Transportstyrelsens prognos över passagerarantal och flygrörelser (Helen Axelsson, September 2014) kommer antalet avresande passagerare från svenska flygplatser att öka med 3 % per år.  Eftersom efterfrågan på flygresor växer så blir det också mer flygplan som måste flyga. Utsläppen ökar vilket påverkar vår miljö negativt. Om man istället för vanliga plan flög med Superplanet skulle miljöpåverkan bli mindre.

Superplanet är en effektiv produkt tack vare utnyttjandet av förnybar energi. Den bidrar till miljöförbättring, minskar bränsleanvändning och leder till kostnadsbesparingar. Tycker du att vi borde kämpa för miljön, välj då Superplanet. Vi har hittat en superlösning med Superplanet!

Litteraturförteckning
Fauvelle, L. (2014). Sol, vind och vatten. Impuls nr.4.
Helen Axelsson. (2014). Prognos 2014–2020, Trafikprognos luftfart. TRANSPORTSTYRELSEN. Hämtat från http://www.transportstyrelsen.se/Global/Nyhetsarkiv/Luftfart/Prognos-flygresor-2014-2020-host.pdfKällresonemang 

Jag har valt att lita på ”Sol, vind och vatten”-källan (ref. 1) för att jag hittade tidningen på skolbiblioteket. När man väljer en tidning därifrån kan man vara säker på att den är beställd just för att vara till hjälp för vårt lärande och de uppgifter vi får. Eftersom jag skriver om just sol och vind så tilltalade artikelns rubrik mig. Artikeln var skriven år 2014, tyvärr fanns inget mer konkret datum. Detta var dock inget problem för mig, eftersom artikeln handlade om förnybara energikällor och informationen om dessa ändras inte lika ofta som t ex. åsikter. Syftet med denna källa är att övertyga samhället om hur effektiva de förnybara energikällorna kan vara och därmed bidra till att människorna väljer miljövänligare energiförbrukning. 


Den andra källan jag använde mig av var ”Trafikprognos luftfart” (ref. 2). Denna källa hittade jag när jag letade efter statistik på hur flygresorna har ökat under åren. Rapportens rubrik stämde överens med vad jag sökte efter. Transportstyrelsen är en myndighet som informerar om infrastrukturen i Sverige. Därför valde jag att lita på denna källa. Syftet med källan är att informera samhället om projekt och åtgärder som genomförs inom infrastrukturen. Detta medför att människorna blir medvetna om säkerheten och miljövänligheten av olika transportsystem. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar