onsdag 25 februari 2015

Textyper

Nyhetsartikel: 
a) Vad tycker du om metoden att spärra sidor på internet?
- Jag tror inte att det hjälper att spärra en sida under skoltid. Eleverna har fortfarande mobiler genom vilka de kan komma in på exakt samma sida och fortsätta med närmobbningen. Därfö tycker jag att visst man kan göra det med jag tror inte det gör så mycket skillnad. 

b) Vilka tecken på att det här är en tidningsartikel finner du?
c) Tänk er att du har ett 8-årigt syskon. Formulera de fem viktigaste reglerna för ditt syskon när det gäller internet och vad hen ska tänka på.
• Lita inte på någon som du träffar på internet
a) Hur tycker du att man ska arbeta för att stoppa nätmobbning?
b) Vilka tecken på att det här är ett reportage finner du?


- Man ser att det är en tidningsartikel genom att den inehåller dessa punkter:
• Huvudrubrik 
• En kort ingress
• Underrubriker 
• Brödtext
• En enstaka bild

• Lägg inte ut utmanande bilder 
• Skriv inte personliga saker 
• Träffa inte någon du lärt känna på internet själv
• Intrnet mobba ingen 


Reportage: 
- Jag tycker att man borde göra som vi här på skolan genom att prata omdet och informera om alla konsekvenser det har. Vi såg en film på SO'n där man tydligt såg att det måste bli en dramatisk konsekvens för att någon änns ska börja bry sig om att de gjort fel. Detta tycker jag är hemskt för man ska behandla männiksor på det viset som man själv vill bli behandlad. 

Man seer att det är ett reportage eftersom det innehåller dessa punkter: 
• Det är beskrivet på det sättet att man känner sig som att man är med i situationen 
• Den hade en intervju 
• Den hade hvudrubrik, ingress, brödtext och en bild

c) Sammanfatta reportaget och dess viktigaste budskap i 10 meningar.
- Många unga barn blir utsatta för mobbning. Vissa barn är även ute på sajter som har betydligt högre åldersgräns än vad de är. De som oftast blir påverkade av mobbningen via nätet är de som redan sen innan haft en negativ syn på sin identitet. Mobbningen som håller på via internett har oftast en stark koppling till det som händer på rasterna. Frisén tycker att tekniken i säg kan vara ett bidragande problem till mobbningen och tycker därför att en lösning hade varit att hålla barnen borta från den. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar