fredag 13 mars 2015

Tinnitus

 1. Vad tror man händer i örat vid tinnitus? - Man vet idag inte exakt vad som händer i örat vid tinnitus. En teori är att skadade hårceller sänder falska signaler till hjärnan och att hjärnan tolkar dessa signaler som ljud trots att inga ljud hörs utifrån
 2. Hur kan tinnitus låta för den som är drabbad? -  Som ett konstant pip
 3. Förutom att man hör ljud kan man också ha andra besvär när man är drabbad av tinnitus. Ge exempel! - Man kan få huvudverk, 
 4. Ge några exempel på situationer då örat blir utsatt för ljud som kan orsaka tinnitus! - På klubbar/konserter där det är väldigt högt ljud från högtalaren. 
 5. Ge några exempel på andra saker som också kan orsaka (eller förvärra) tinnitus! - När man är med småbarn och de skriker rakt i örat på dig. I allmänna högljudda platser.
 6. Titta igenom och läs om de olika hörselskydden som beskrivs. Vilket hörselskydd skulle du välja att ha med dig om du t ex skulle gå på en konsert där du misstänkte att ljudnivån kommer att bli mycket hög? Vilket skulle du använda om du hade ett bullrigt arbete? - Till en konsert skulle jag valt skumproppar frö att de är lätta att ta med sig och de syns nästan inte och de dämpar ljudet mycket bra för att de sitter i örat. Till ett bullrigt jobb skulle jag ta hörselskydd. 
 7.  Vad betyder förkortningen dB? - Ljudets styrka kallas ljudtrycksnivå och mäts i decibel, dB
 8. Med hur många dB ökar ljudstyrkan om ljudet blir dubbelt så starkt? - Om ljudstyrkan fördubblas ökar bara decibelltalet med 3 dB.
 9. Redogör för fyra olika fakta om ljud, örat och dB som man kan hitta på den sidan som heter ”Skador”! -
 10. Är starkt ljud som man gillar (t ex musik) mindre farligt än ljud som man helst inte vill höra på, t ex från en maskin eller trafikbuller? - Det beror på, om man jobbar med maskiner hör man de hela tiden och då blir det mer skadligt. Men jobbar man med tillexempel musik (i rockband) du utsätts man för med skador av musiken. 
 11.  Hur kan man minska riskerna för hörselskador på konserter eller om man spelar själv? - Man lägger in hörselskydd. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar