söndag 9 december 2012

De tre Religionerna


                               


Alla tre kulturerna har samma stamfader ” Abraham”. 
De tre kulturerna har en gud, men Judendomens gud heter Jahue, Kristendomens gud heter Gud och Islams heter Allah. Precis som kristendomen har sin bibel har judendomen och islam sina heliga skrifter också. Alla tre religionerna har en heligplats att be på, Kristendomen har sin heliga kyrka, Judendmen har sin klagomur och Islam har Klippmonkén.  
Judendomen är den äldsta religionen (100 f.kr)
Kristendomen är den mellersta (0)
Islam är den yngsta av religionerna (621 e.kr)
Alla rligionerna hade sin profet. Judendomen hade Mose, Kristendomen hade Jesus och Islam hade Muhammed. 
Problemen som finns i de tre religionerna är att man som kristen inte får använda kondomer mm. Man får inte heller göra abort. Muslimer och Judar har stridit så länge man minns.Religionerna har alla sina egna undergrenar. Judendmendomen har Ortodox och de så kallade moderna Judarna. Kristendommen har protestanter, katoliker och Ortodoxer och Muslimerna har Sunni och Shia. De tre religionerna kan man nästan hitta runt i världen. Det finns 20 tusen judar,  1,3 miljarder muslimer och 2 miljarder kristna.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar