onsdag 9 januari 2013

Läsfårståelse: Koldioxid på gott och ont
Gul
 1. syre
 2. heterotrofa
 3. den ökar när man forsslar bränsle, när det blir fler bilar.
 4. a) socker
 5. koldioxid
 6. det skulle kunna dränka hela länder om det bara var några grander varmare. 
 7. för att det ger D vitamin och positiv energi. 
 8. Det är blommor, och pratar (släpper ut koldioxid) samtidigt som det kommer solljus på blomman (D vitamin)
Röd
 1. b) bilarna blir allt mer bensinsnåla
 2. c) det är facktatermer
 3. a) det som beskrivs sker hela tiden
 4. g) växthusefekten e) energi  
 5. Om man vill veta vad som kan hända med jorden och hur det går till. Om man vill vara med och påverka miljön. 
 6.  b) att kort förklara ett svårt begrep. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar