torsdag 6 september 2012

Laborations rapport- Blandning eller kemisk förening?


Laborations rapport- Blandning eller kemisk förening? 

Syfte: Förstå vad en kemisk förändring/ kemisk förening är. Lära sig att undersöka ämnens egenskaper.  

Uppgift: Undersöka svavel och järns egenskaper före och efter uppvärmning.

Hypotes: Jag tror att järn och svavel kommer nästan ha samma egenskaper men det kommer inte vara i pulverform längre och jag tror att de båda kommer vara tyngre än vatten. 

Material: Svavelpulver, järnpulver, 2 bullformar provrör,  sked, spatel

Utförande: 1. Väg upp 4 g järnpulver och 7 g svavelpulver i var sin bullform 
  1. Undersök svavel och järns egenskaper. 
  2. Hällsvavel- och järnpulver i ett provrör.
  3. Upphetta blandningen i dragskåp. 
  4. Låt svalna. 
  5. Undersök svavel och järns egenskaper.

Resultat:  Svavels egenskaper före uppvärmning: Svavel är gult, pulverform, inte magnetiskt, inte lösligt i vatten, lättare än vatten. 
Järns egenskaper före uppvärmning-  Järn är grått, det är pulverform, det är magnetiskt, upplöses inte i vatten, tyngre än vatten. 
Efter uppvärmningen: har en grå-svart klump bildats den är lite magnetisk, den är fast form, den är tyngre än vatten, och den leder ström. 

Slutsats: När man hettar upp järn och svavel pulver så reagerar de med varandra och det bildas ett nytt ämne. Med nya egenskaper. Det är ingen blandning det är ett nytt ämne.
Det har skett en kemisk reaktion. Det nya ämnet heter järnsulfid.  
Reaktions formel: Järn + svavel  --> järnsulfid  
Fe + S --> FeS
Fel källor: Järnsulfid är inte magnetisk, vår järnsulfid klump var lite magnetisk. Hade vi upphettat provröret längre så hade allt svavel och järn reagerat med varandra. Nu fans det rent järn kvar i klumpen som gör att klumpen är lite magnetisk. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar