måndag 3 september 2012

Laborations rapport- tenn


27/8-12        Laboration Smälta tenn  (SN)


Syfte: Vi ska förstå vad en fysikalisk förändring är.

Uppgift: Att undersöka tenns egenskaper före och efter uppvärmning.

Hypotes: Jag tror att den inte kommer gå att böja längre, Jag tror den kommer vara silvrig och att den fortfarande kommer vara lätt. 

Material: tennbit, tändstickor, brännare, degel lock, smält degel ( skopa) batteri, lampa och sladar. 

Utförande: 1. undersök tenns egenskaper före uppvärmning
2. smält en bit tenn i smältdegeln och häll i degellocket 
3. låt svalna 
4. undersök tenns egenskaper efter uppvärmning

Resultatet: Tenns egenskaper före uppvärmning: Mjuk, silvrig, lätt, smält punkt 252 °C , Tenns egenskaper efter uppvärmningen den är silvrig, lätt, tänjbar, leder ström. 
tenns egenskaper efter uppvärmning: Efter uppvärmningen hade tenn samma egenskaper som före. 

Slutsats:  Min hypotes var nästan,  Tennet var fortfarande silvrig och det var lätt, men det  blev lite mindre tänjbart. 
Felkälla: Eftersom smältdegeln inte var ren gjord blev tennbiten mörkare, men om den hade varit rengjord skulle den inte bli det. 
När tennet smälte fick det andra egenskaper, för det blev flytande. När tennet stelnade fick det samma egenskaper som det hade från början. Tennet genomgick en fysikalisk förändring.     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar